Min sjukdomsresa började när jag och min familj flyttade in i ett sjukt hus. Barnen började utveckla allergier, känsligheter, astma och eksem. De hade humörsvängningar, utbrott, var hyperaktiva och ständigt förkylda. Själva drabbades vi av utmattningsdepression och bihåleinflammationer. Med diagnoser som autism, ME, MCS, Fibromyalgi, IBS, CRPS, Borrelia och mycket annat, var vi långt ifrån funktionella.

Det räckte inte bara att flytta ur huset och slänga allt vi ägde. Min friskresa startade först när vi snubblade över näringsprotokollet GAPS. I stället för att ta bort fler och fler livsmedel för varje dag som gick, kunde vi börja lägga till i stället. Och vi läkte gradvis.

Idag gör jag innemiljöutredningar för att hjälpa andra hitta orsaker till deras ohälsa, i miljön. Men det är inte alltid det räcker att ta bort orsaker, ibland behöver kroppen återställas också. Därför valde jag att certifiera mig till GAPS Coach.