Archive for september 2022

PANDAS är ett tillstånd som uppstår plötsligt i barndomen, och karaktäriseras av symptom som tvångsbeteende, ångest, oro, fobier, tics, irritabilitet, humörsvängningar, sömnproblem, hallucinationer och utvecklingsregression där barnet backar i utveckling. I den här fallstudien följer vi George som fick sin diagnos bortplockad av vården efter att ha följt GAPS Näringsprotokoll. George föddes år 2000 med […]