Category: Studier

Tre studiedeltagare blev helt fria från tics, tre förbättrades dramatiskt och fortsätter sin läkningsresa, dessutom sågs förbättringar i övriga tillstånd så som ADHD, OCD, språkstörning och ångestsyndrom.

PANDAS är ett tillstånd som uppstår plötsligt i barndomen, och karaktäriseras av symptom som tvångsbeteende, ångest, oro, fobier, tics, irritabilitet, humörsvängningar, sömnproblem, hallucinationer och utvecklingsregression där barnet backar i utveckling. I den här fallstudien följer vi George som fick sin diagnos bortplockad av vården efter att ha följt GAPS Näringsprotokoll. George föddes år 2000 med […]

Kefir är en fermenterad mjölkdryck som påminner om filmjölk. Det probiotiska innehållet i Kefir kan påverka immunförsvaret positivt så att det kan skydda mot virus så som Zika, hepatit C, influensa, herpes och rotavirus. Dessutom är Kefir antiinflammatoriskt, vilket gör att cytokinstormar som ligger bakom svåra fall av Covid-19, kan dämpas. Eftersom effektiva mediciner och […]