Studie; Tics

Tre studiedeltagare blev helt fria från tics, tre förbättrades dramatiskt och fortsätter sin läkningsresa, dessutom sågs förbättringar i övriga tillstånd så som ADHD, OCD, språkstörning och ångestsyndrom. Det visar en fallstudie där deltagarna följt det tarmläkande protokollet GAPS.

Modern forskning föreslår att tics och Tourettes syndrom kan lindras genom kostomläggningar. I den här studien undersöktes hypotesen att de här tillstånden och tillhörande samsjuklighet härstammar från en rubbad tarmflora.

GAPS, Gut and psychology / physiology syndrome är ett näringsprotokoll som är särskilt utformat för att läka tarmen och återställa balansen i tarmfloran.

Av de sex deltagarna i studien, blev tre av dem helt fria från tics. Tre förbättrades dramatiskt. Dessutom såg man förbättringar även i deltagarnas övriga diagnoser, så som ADHD, OCD (tvångssyndrom), AD (ångestsyndrom), och LD (språkstörning). Man kunde också se en ökad livskvalitét hos samtliga deltagare. Även mammorna som följde samma protokoll, förbättrade sin hälsa.

Jag jobbar som certifierad GAPS coach för att hjälpa familjer ta sig igenom protokollet. Kontakta mig gärna om du behöver stöd!

Du kan också gå med i Facebookgruppen GAPS Coach Lisa för mer information. Där kan du titta på en gratis föreläsning på svenska, som förklarar protokollet.

Why the GAPS Nutritional Protocol is a Promising Treatment for Tics and Tic-Related Disorders: Analysis of Six Case Studies