Vad är GAPS?

”Alla sjukdomar börjar i magen”, konstaterade redan Hippokrates för 2000 år sedan. Detta är något Dr. Natasha Campbell-McBride har tagit fasta på. Utifrån det har hon utvecklat ett tillfälligt näringsprotokoll som går ut på att läka tarmen. Det gör du genom att eliminera alla livsmedel som är svårsmälta som kolhydrater, stärkelser, besprutad mat och livsmedelstillsatser. Och genom att tillföra livsmedel av mer terapeutisk karaktär, så som hemkokt buljong och fermenterad mat. I protokollet ingår också att göra livsstilsförändringar, för vad vi äter och andas påverkar vår tarmflora.

I magen finns mängder av mikrober som tillsammans ansvarar för bland annat matsmältningen, näringsupptaget, tillverkning av vitaminer, immunförsvaret, hormonbalansen och bekämpning av toxiner som vi utsätts för.

Antingen föds vi med en dålig tarmflora på grund av våra föräldrars val, eller så skadas tarmfloran av exempelvis antibiotika, fel kost eller miljöfaktorer. En obalans i tarmfloran gör tarmen mer genomsläpplig, så kallad ”läckande tarm”. Maten hinner inte smältas innan den absorberas, vilket leder till näringsbrister. Det gör också att vårt immunförsvar ser en ”inkräktare” som den vill försvara sig emot. Toxiner produceras som försvar och orsakar inflammation, autoimmunitet, allergier och andra sjukdomar.

När de här partiklarna tar sig igenom blod- hjärnbarriären påverkas hjärnfunktionen, så kallad ”Gut And Psychology Syndrome”. Exempel på detta är autism, ADHD, depression, schizofreni, bipolaritet, dyslexi, med mera. När partiklarna når andra organ i kroppen leder det till ”Gut And Physiologi Syndrome”. Till exempel ME, Fibromyalgi, MCS, IBS, allergier, astma, MS, POTS, sköldkörtelsjukdomar, med mera.

För att sätta stopp för det här, behöver de dåliga patogenerna som gör dig sjuk, svältas ut. Du behöver täta tarmslemhinnan igen. Och du behöver fylla på med goda bakterier. Det är vad GAPS Näringsprotokoll gå ut på!

Protokollet följs i tre steg – Introduktionsdieten, Full-GAPS och Efter-GAPS. Introduktionsdieten består av sex steg, vilka syftar till att utmana matsmältningssystemet mer och mer för varje steg, i takt med att du läker och klarar av det.

Det finns olika sätt att närma sig protokollet på, och det finns olika varianter av GAPS. Med coach-stöd från mig kan vi också tillsammans anpassa protokollet så att det fungerar för just dig utifrån just din unika situation. Att inte tåla det som ingår i protokollet eller att vara känslig för olika saker, är inte en anledning att avstå. Det är en orsak att börja!